Samenvatting:

In het leven draait het om behoud van evenwicht en energie, harmonie in lichaam en geest. Wendbare en weerbare professionals hebben een natuurlijke interesse voor balans, harmonie & veerkracht en staan open voor nieuwe inzichten en (er)kennen de kracht van neutraliteit als de sterkste energiebeschermer. Neutraliteit is onmisbaar voor een goede grens- en conflicthantering en het is doorslaggevend voor het kunnen opkomen voor jezelf. In elke vorm van contact is neutraliteit de krachtigste positie. Het verhoogt de daadkracht en professionaliteit.

Anders kijken, nieuwe kansen!

Het is een kunst om het leed van het leven te accepteren en daarbij aandacht te hebben voor het positieve.
Je kunt van je leven iets moois maken, levenskunst bedrijven, maar dat is hard werken.

Het is afhankelijk van je weerbaarheid! Fysieke, mentale en morele weerbaarheid en gezondheid staan niet los van elkaar. Ze spelen tegelijkertijd en beïnvloeden elkaar.

Met een open en positieve instelling naar je eigen leefwereld kijken is een krachtige en effectieve optie om je weerbaarheid te versterken. Hoe positiever je denkt, hoe meer je groeit en tot ontwikkeling komt.

Weerbaarheid is een belangrijke eigenschap die in veel facetten van het leven van belang is.
We zien, als voorbeeld, mentale weerbaarheid als de cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden die iemand in staat stellen een zinvol, lerend en productief leven te leiden en succesvol verschillende sociale rollen en functies te vervullen gedurende de verschillende stadia in diens levensloop.

Een gezonde geest in een gezond lichaam, in het Latijn ‘Mens sana in corpore sano’, is een bekend motto.
Het staat voor het ideaal van de veelzijdigheid. Een mens is gezond als hij zowel intellectueel als sportief bezig  is. Het verhogen van de fysieke en mentale gezondheid, inclusief een gebalanceerde mentale gehardheid, heeft caleidoscopische effecten zoals: een hogere mate van welzijn, emotionele stabiliteit, minder stress,  een betere concentratie, het vergroten van je weerbaarheid plus je zelfvertrouwen, een beter geheugen en helder vooruitdenken.

Kies ervoor om optimistisch, realistisch en neutraal te zijn

De positieve psychologie is een snelgroeiende stroming in de psychologie die naadloos aansluit bij de algemene denkwijze dat de mogelijkheden van de mens leidend moeten zijn, en niet de beperkingen.
De term “positieve psychologie” is breed en omvat een verscheidenheid aan technieken die mensen aanmoedigen om hun eigen positieve emoties, ervaringen en karaktereigenschappen te identificeren en verder te ontwikkelen. Positiviteit betekent niet het negeren van het negatieve, het betekent het accepteren van en het leren omgaan met het negatieve.

De grondvorm bestaat uit sterke punten, deugden en de factoren die bijdragen aan een volledig en betekenisvol leven. Positieve emoties: vreugde, plezier, sereniteit, dankbaarheid, belangstelling, trots, ontzag, hoop, inspiratie en liefde zorgen voor levensvreugde, persoonlijke groei en ontwikkeling. Deze elementen hebben een aantoonbaar positief effect op je gezondheid, relaties, werk en dragen bij aan een langer leven.

Ook een realistische kijk op het leven, inclusief een emotionele en mentale middenpositie (neutraliteit), draagt aantoonbaar krachtig bij aan het dynamische vormproces van een eigen levenshouding, natuurlijk leiderschap, het verwerven van essentiële inzichten, meer kleur, meer reliëf en meer diepte.

Denken in termen van sterke kanten en mogelijkheden

Een belangrijk theoretisch model dat wordt toegepast binnen de positieve psychologie is het PERMA-model (positive emotions, engagement, relationships, meaning & accomplishment), dit theoretisch model helpt om de elementen van welzijn te begrijpen. Het model bestaat uit vijf elementen die de basis leggen voor een bloeiend leven:

  • Positieve emoties
  • Betrokkenheid
  • Relaties met anderen
  • Betekenis / doel in het leven
  • Uitdaging en prestaties

Volgens het PERMA-model zorgen de vijf pijlers samen ervoor dat mensen een positief welzijn ervaren en een grotere veerkracht ontwikkelen. Deze bouwstenen voor reflectie en introspectie, zorgen voor praktisch toepasbare inzichten die impact, diepgang en verrassende perspectieven genereren.

Door anders te kijken, kun je meer zien

Positieve psychologie probeert het beste in een individu naar boven te halen. Een persoon kan een aangenaam leven, een betrokken leven, een zinvol leven of een succesvol leven nastreven door het gebruik van positieve psychologie. Mensen die hun leven leiden met een positieve filosofie, zijn over het algemeen gelukkig.

Het meest effectieve om welzijn te bereiken is psychologisch welzijn. Positief denken en optimistisch worden, geeft een individu niet alleen een goed leven, maar ook welzijn. Daarom kan positieve psychologie, ondanks de mentale toestand waarin men verkeert, de kwaliteit van leven verbeteren en welzijn bewerkstelligen.

Wacht niet op je toekomst, werk daar nu aan!

Start vandaag met lichter leven…..probeer het gewoon…….wat heb je te verliezen?

Nieuwsgierig geworden na het lezen van dit artikel? Vraag ons gerust om onze kennis en ervaringen met je te delen!
Wil jij graag uitzoeken hoe bij jou verbetering te realiseren is? We beantwoorden jouw vragen graag.

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Het ontwikkelen van een realistische en neutrale denkstijl, iedereen kan het leren!

2021– Team Uljée Business Services