Samenvatting: innovaties moeten origineel, betekenisvol en verrassend zijn. De belangrijkste reden om te innoveren is om bestaansrecht te behouden en bestaansrecht te creëren in de continu veranderende wereld. Het actief sturen op groeikansen is essentieel voor de financiële continuïteit op termijn.

Organisaties beschikken over grote kansen om hun creatief potentieel aan te wenden voor het vergroten van hun concurrentiekracht. Daarom is het belangrijk dat leiders en managers een creativiteitsgerichte stijl hanteren waarmee ze alle medewerkers aanmoedigen om met nieuwe (onbevangen) ideeën te komen.

In deze blog bespreken we beknopt enkele essentiële kenmerken van het creatieve spectrum:

 • Innovaties moeten origineel, betekenisvol en verrassend zijn!

Om dit te bereiken is de cultuur en structuur van de organisatie een sterk bepalende succesfactor. Zo zijn creatieve organisatieculturen zeer tolerant voor minderhaalbare ideeën en falen t.o.v. traditionele organisatieculturen. Want frisse, creatieve inzichten zijn van onschatbare waarde!

Samen bouwen aan creatieve oplossingen kan alleen in een veilige atmosfeer waarbinnen alle onbevangen ideeën, perspectieven, contraire denkrichtingen worden gezien als zeer waardevol. De grondhouding is: negeren van wilde ideeën is “verboden”, want creatieve mensen (non-conformisten) bekijken de wereld door een unieke lens.

Leiders en managers die de juiste creativiteitstechnieken toepassen creëren een set van kansrijke ideeën die kunnen leiden tot originele, betekenisvolle en verrassende innovaties.

 • Meten = Weten!

Onderzoek toont aan dat waardevolle inzichten en innovatiesucces tegenwoordig voor ca. 75 procent wordt bepaald door innovatief organiseren en slechts voor 25 procent door technologische innovaties.

Slimme organisaties gebruiken alle interne creativiteit om de concurrentiekracht te maximaliseren!

 • Alle creativiteit samenbrengen!

Het innoverend vermogen van organisaties wordt mede bepaald door de mate van creativiteit en creatiekracht in die organisaties. Creatiekracht is een combinatie van sleutelfactoren zoals denkkracht, creativiteit, vindingrijkheid en verbeeldingskracht.

 • De inzet van collectieve intelligentie maakt elke organisatie slimmer!

Het benutten van de creatieve vermogens van alle medewerkers is voor organisaties, onafhankelijk van grootte, sector, strategie en groeifase van belang. Deze optie wordt gezien als de gouden standaard binnen elke innovatiestrategie.

 • Voorbeelden van innovaties!

De volgende voorbeelden geven een indruk van succesvolle innovaties die door creatieve teams zijn bereikt:

 • Smartphone
 • Magneetzweeftrein
 • Zonne-energie paneel
 • Autonavigatie (GPS) systeem
 • Elektrische aangedreven auto
 • Spotify (digitale muziekservice)
 • 3D-printer (driedimensionaal object printer)
 • Windturbine (industriële windmolen die elektriciteit opwekt)
 • Drone (onbemand radiografisch bestuurd luchtvaartuig)
 • Investeringsbeslissingen: innovatie-risico’s zien als nieuwe kansen!

Kansrijke opties worden in de praktijk beoordeeld op originaliteit, geschiktheid, onderscheidend vermogen, marktkansen, groeipotentie, winstgevendheid, technische en economische haalbaarheid en overige risico’s.

Voordat je met een kansrijk idee aan de slag gaat, is het raadzaam om te onderzoeken hoe groot de verwachte rendementsprofielen (potentiële winstgevendheid) zijn.
Door alle inzichten en risico’s samen te brengen in een exploitatiebegroting is een schatting, met een acceptabel schattingsonzekerheid, van de winstgevendheid mogelijk. Alleen vanuit een heldere en realistische (conservatieve) exploitatiebegroting kunnen weloverwogen strategische en financiële beslissingen worden genomen.

 • Langetermijn visie!

Organisaties met een langetermijnvisie op innovatie, collectieve toewijding, discipline, wilskracht, creativiteit en vernieuwingsdrang hebben de meeste kans van slagen om succesvol te innoveren. Innoveren is een zeer dynamisch continuproces, wendbare organisaties met een innovatie mindset cultuur zorgen voor een permanente innovatiekracht.

Wie de klant centraal stelt, kan met behulp van innovatie tot interessante nieuwe verdienmodellen komen!

 • Gedrag is de sleutel tot permanente innovatie!

Het faciliteren van de markt met onderscheidende innovatieve producten en diensten is sterk afhankelijk van de mensgerichtheid binnen de organisatie. Want innovatie is een expressie van (groeps) gedrag. Gedrag dat resulteert in het genereren van ideeën en het realiseren van de meest kansrijke.

Onderscheidende prestaties worden alleen behaald door gedrag dat collectieve resultaten bevordert. Daarom bezitten topteamleden altijd een externe mindset.

 • De functie en waarde van een creatieve broedplaats!

Creatieve organisaties formuleren zeer uitdagende doelen en dagen alle teamleden uit nieuwe toepassingen, verbindingen, oplossingen, combinaties of structuren te verzinnen. De creatieve activiteiten worden uitgevoerd in een informele en stimulerende setting.
In de praktijk worden ze meestal creatieve broedplaatsen (creatiekamers) genoemd.

Deze inspirerende broedplaatsen worden aangestuurd door creatieve, non-conformistische leiders met humor, lef en passie. Ze stimuleren actief en bewust om in andere richtingen te denken en ontwikkelen vooral collectieve non-routine skills!
Het ontdekken, stimuleren en borgen van inspirerende ideeën is de basis van het proces.

 • Innovatie begint met kansen ontdekken!

De wereldmarkt zit vol “kansrijke belemmeringen” die opgelost kunnen worden door creatieve geesten met vernieuwende ideeën. Wanneer kennis, verbeelding en reflectie op onorthodoxe en kritische wijze samenkomen ontstaan nieuwe inzichten. Dit is de kracht van een open mind cultuur!

 • Innoveren is combineren en verbinden!

Succesvolle innovatieprogramma’s hebben een basis structuur en bieden op diverse onderdelen een samenhangend inzicht. De basisstructuur ingrediënten zijn vaak: strategie & cultuur, product, het proces, de organisatie en de technologie. De kracht van succesvolle innovatieprogramma’s bestaat uit het identificeren en reduceren van faalkansen, het versnellen van de meest veelbelovende ideeën en de risico’s moeten draagbaar zijn voor de organisatie.

###

 • Vergroot je creatieve houding, leer creatiever denken en creëer nieuwe kansen!

Nieuwsgierig geworden na het lezen van dit blogartikel? Vraag ons gerust om onze kennis en ervaringen met je te delen!
Wil jij graag uitzoeken hoe bij jezelf of jouw organisatie verbetering te realiseren is? We beantwoorden jouw vragen graag.

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Experimenteren en innoveren, iedereen kan het leren!

2020 – Team Uljée Business Services