From Insight to Impact

Als professional ben je nooit uitgeleerd!

 

Uljée Business Support helpt kennis en vaardigheden op peil te houden. We stimuleren een kritische, nieuwsgierige benadering en dagen onze deelnemers uit om te excelleren, het beste uit zichzelf te halen en om over hun eigen grenzen heen te kijken.

Krachtige leer- en ontwikkeltrajecten op maat voor individuele vorming

 • Uljée Business Support biedt krachtige leer- en ontwikkeltrajecten voor individuele vorming
 • We ontwerpen en implementeren gepersonaliseerde programma’s, volledig verzorgd naar uw wensen
 • Een wereldwijd perspectief en culturele diversiteit worden weerspiegeld in alle aspecten van onze 1-op-1 maatwerkprogramma’s
 • Onze programma’s bieden een zeer intensieve brede, polyvalente vorming
 • Met accent op: verbreding en verdieping van kennis
 • Met accent op: persoonlijke ontwikkeling & impact
 • Met accent op: een steile leercurve
 • We streven een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hechten evenveel waarde aan kenniswerving als aan attitudevorming
 • Elk programma dat we ontwerpen is anders: we zorgen voor een unieke, impactvolle en effectieve leerervaring!
 • Elk programma sluit optimaal aan bij je kennis & vaardighedenbehoefte, carrièrewensen en persoonlijke situatie

Voordelen van 1-op-1 maatwerkprogramma’s

 • We creëren impactvolle en toegankelijke programma’s die naadloos aansluiten bij jouw specifieke ontwikkelvraag en verwachtingen
 • We stemmen af op jouw persoonlijke ambities en professionele doelstellingen
 • We bieden een persoonlijke en excellente uitvoering
 • We hanteren heel de mens als vertrekpunt: we verbinden hoofd, hart en handen
 • We bevorderen, ondersteunen en balanceren je interpersoonlijke intelligentie (sociale) & intrapersoonlijke intelligentie (zelfkennis)
 • We bieden inzicht in je gekristalliseerde intelligentie en je vloeibare intelligentie domeinen
 • We bieden een optimale internalisatie en connectie van kennis, solide inzichten, ervaring en wijsheid
 • We helpen je met het formuleren en realiseren van je ambities
 • We bieden een pad naar een doorontwikkelde en gebalanceerde persoonlijkheid (brede polyvalente vorming)

Het samenstellen van jouw maatwerkprogramma

 • Het begint met een veilige ruimte waar we zonder haast jouw thema’s en wensen kunnen bespreken
 • Op basis van je wensen en ambities leggen we een eerste voorstel voor qua inhoud, opbouw en vorm. We stellen je vormings-en ontwikkelingsidealen vast d.m.v. een iteratiefproces, op deze wijze bereiken we je maximale potentieel
 • Na afloop van deze oriëntatiefase maken wij een programma-ontwerp, na de definitieve acceptatie start de uitvoering
 • Onze werkwijze bestaat uit de volgende onderdelen: diagnosefase> ontwerpfase> ontwikkelfase> uitvoeringsfase> evaluatiefase
 • Ons vakmanschap bestaat uit het ontwikkelen en begeleiden van ontmoetingen met betekenisvolle ervaringen. We worden gedreven door passie en nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen
 • Overweeg je een persoonlijk ontwikkelprogramma te gaan volgen? Wil je meer informatie over de mogelijkheden van een programma en/of heb je vragen voor ons?
 • Neem gerust contact op, dan bekijken we samen de mogelijkheden. Voor informatie over onze maatwerkprogramma’s kun je terecht bij:
  Frank Engelen, tel.: 06-4846 6797.

Voorbeelden van gepersonaliseerde programma’s

Overzicht 1-op-1 maatwerkprogramma’s

Mentoraat | Intensieve begeleiding, experimenteren & krachtig ontwikkelen!

 

Programmasamenstelling: op afspraak te bepalen

Om de huidige en volgende generatie te inspireren bieden we intensieve begeleiding op individueel niveau!
Het bijzondere van een mentoraat is dat overdracht van kennis en ervaring in een één-op-één-situatie tussen mentor en mentee plaatsvindt.

Onze mentorprogramma’s helpen mentees bij het bereiken van hun levens & carrière doelen, van “bookwise naar streetwise”.

Vaste instrumenten die we gebruiken bij het ontdekken en ontwikkelen van je innerlijke kracht & intelligentie zijn: aanmoedigen, inspireren & raadgeven.

Hierdoor ontstaat nieuw perspectief, duidelijkheid en inzicht.

Mentoring is een vertrouwensrelatie die mensen samenbrengt.
Een succesvolle relatie tussen de mentee en mentor is gebaseerd op de kernwaarden vertrouwen en respect.

Mentoren helpen mentees om complexe uitdagingen in zijn/haar zakelijke en privéleven aan te gaan.
Mentoren bieden een breed en extern perspectief, vrij van politiek en eigenbelang.
De voordelen zijn talrijk en hebben een enorme impact en invloed op het professionele en persoonlijke leven van de mentees.

Persoonlijke verdieping krijg je door grondig te reflecteren, waarbij de mentees zodanig worden gestimuleerd en gemotiveerd om het beste uit zichtzelf te halen.
Mentoren voeren respectvolle dialogen over diverse visies en stimuleren kritisch denkwerk dat leidt tot heldere inzichten en bezielde besluiten.
Nieuwsgierige mentees dagen we steeds uit naar zichzelf te kijken en de eigen grenzen te verleggen.

De kern van ons mentorprogramma is: we scheppen ruimte om te experimenten, we reduceren je succesangst en we stimuleren sterk je persoonlijke ontwikkeling.

Onze mentorprogramma’s zijn ontworpen om je ontwikkeling te versnellen en je professionele ambities te bevorderen.

Het ontplooien van je maximale denkkracht en creativiteit doen we met plezier en passie!

Assertiviteitstraining

Wie goed voor zichzelf zorgt, is een geschenk voor de ander!

Assertiviteitstraining

 • Ontdek nieuwe manieren van denken en handelen!
 • Gepersonaliseerd programma om maximaal te kunnen excelleren
 • Vergroot je zelfvertrouwen en assertiviteit, leer het beste uit jezelf te halen!
 • Assertiviteit is nodig om gebalanceerd door het leven te gaan en professioneel te kunnen ontwikkelen
 • 1-op-1 sessies, 90 minuten per sessie
 • Samen zorgen wij ervoor dat je zonder schroom gebalanceerd assertiviteit gedrag toepast
 • Wij trainen, coachen en adviseren met passie, plezier, gedrevenheid, creativiteit, humor en betrokkenheid. We worden gedreven door passie en nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen

Overtuigend Presenteren & Profileren

Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe wegen!

 • Ontdek nieuwe manieren van denken en handelen!
 • Gepersonaliseerd programma om maximaal te kunnen excelleren
 • Maak bewustere keuzes en zet je kwaliteiten effectiever in
 • Een goede presentatie bevat een verhaal, een duidelijke kernboodschap en een prettige luisterstem
 • Leer krachtige spreek, stem, hand & houdingstechnieken
 • Leer theater- en storytellings technieken
 • Leer persoonlijk profileren op een natuurlijke wijze, effectief, daadkrachtig en zichtbaar!
 • 1-op-1 sessies, 90 minuten per sessie
 • Wij trainen, coachen en adviseren met passie, plezier, gedrevenheid, creativiteit, humor en betrokkenheid. We worden gedreven door passie en nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen
 • Nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen