Carrièreplanning is essentieel omdat het je helpt een gedetailleerd pad te creëren voor jouw toekomstige professionele leven.
Het identificeren en prioriteren van effectieve en realistische loopbaan (& levens) beslissingen begint met stilstaan en reflecteren. Regelmatig vertragen om te versnellen is een krachtig instrument, het helpt je bij het maken van bewuste keuzes en om de werkelijkheid van het volle leven te leren kennen.

Maximaliseer je carrière potentieel en aspiraties!

In de snelle en dynamische zakelijke omgeving vraagt ​​carrièreplanning om een ​​doordachte en geïntegreerde aanpak. Met regelmaat serieus nadenken over je huidige en toekomstige carrière uitdagingen is noodzakelijk om kansrijke opties te blijven creëren.

Het besluit om je carrièrepad te verleggen kan door vele factoren worden ingegeven, maar de meest belangrijke factoren zijn nog steeds:

  • Het ontbreken van een inspirerende en uitdagende organisatiecultuur en de daarbij behorende psychologische veiligheid
  • Een leeftijdsfase gericht beleid wordt door de werkgever onvoldoende ondersteunt, onbalansen in werk-privé zorgen voor afname van het welbevinden en motivatie
  • Onderbenutting van je persoonlijke en professionele capaciteiten, je toegevoegde waarde wordt niet of nauwelijks (meer) serieus genomen, je wordt niet of nauwelijks (meer) gehoord en/of er is onvoldoende respect, waardering en erkenning voor consistente prestaties
  • Er is onvoldoende toekomstperspectief, anticiperen op toekomstige doelen is nauwelijks mogelijk door het ontbreken van een langetermijnperspectief
  • Grillige keuzepatronen binnen organisaties: inconsistente oordeels & besluitvormingsprocessen die leiden tot (meer) belemmerende factoren

Voor veel professionals zijn dit redenen om zich serieus te oriënteren op een next step.
Het actualiseren en aanscherpen van het Curriculum Vitae is voor de meeste professionals een eyeopener. Velen beseffen hierdoor hoeveel persoonlijke en professionele toegevoegde waarde ze werkelijk hebben opgebouwd en kunnen inzetten als oriënterende professional in de markt.

Reflecteren is excelleren!

Een geactualiseerde diepe (360°) zelfreflectie, een waarde waar echte moed voor nodig is, leidt tot inzicht in en bewustwording van patronen, waarden, overtuigingen, competenties en ervaringen. Diep inzicht in je persoonlijke en professionele (door)ontwikkeling is een belangrijk instrument voor serieuze next-step gesprekken met impact. Het zorgt voor voldoende zelfvertrouwen en inzicht in de essentiële vaardigheden die nodig zijn om je aan te passen aan een veranderende economie en een professioneel landschap.

Wie ben ik? Wat kan en wil ik? Hoe kom ik daar?, zijn basisvragen om de regie te krijgen op een flexibele carrièreplanning. Naast je persoonlijke en professionele ontwikkeling is het zeer nuttig om voldoende aandacht te schenken aan je hiërarchische loopbaanontwikkeling. Een glasheldere en gemotiveerde visie op dit onderdeel is essentieel voor het aantonen van een hoog onderscheidend vermogen.

De mensheid zal de komende 20 jaar meer veranderen dan de voorgaande 300 jaar, verandering is de enige constante. Onomkeerbare megatransformaties (megashifts) en exogene omstandigheden zullen onze samenleving, economie, waarden en biologie radicaal veranderen.

Een gepersonaliseerd (1-op-1) next step traject zorgt voor keuzes die er toe doen, tastbare resultaten, meer energie en inspiratie, plezier en voldoening! Het universele proces van inspiratie naar realisatie en het ontwikkelen van je eigen leidraad voor bezield leven en werken.

Het hebben van een flexibel plan is de sleutel tot succes op termijn, moedige, dynamische en transformerende professionals met onderscheidende inzichten zijn voorbereid op The Day After Tomorrow!

Verken je carrière opties en breng je ambities tot leven, iedereen kan het leren!

Wil jij graag uitzoeken hoe bij jou verbetering te realiseren is? We beantwoorden jouw vragen graag.

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

2021– Team Uljée Business Services