Mentoraat | Intensieve begeleiding, experimenteren & krachtig ontwikkelen!

WordPress Mentoraat Uljée Business Services

Programmasamenstelling: op afspraak te bepalen

Om de huidige en volgende generatie te inspireren bieden we intensieve begeleiding op individueel niveau!
Het bijzondere van een mentoraat is dat overdracht van kennis en ervaring in een één-op-één-situatie tussen mentor en mentee plaatsvindt.

Onze mentorprogramma’s helpen mentees bij het bereiken van hun levens & carrière doelen, van “bookwise naar streetwise”.

Vaste instrumenten die we gebruiken bij het ontdekken en ontwikkelen van je innerlijke kracht & intelligentie zijn: aanmoedigen, inspireren & raadgeven.

Hierdoor ontstaat nieuw perspectief, duidelijkheid en inzicht.

Mentoring is een vertrouwensrelatie die mensen samenbrengt.
Een succesvolle relatie tussen de mentee en mentor is gebaseerd op de kernwaarden vertrouwen en respect.

Mentoren helpen mentees om complexe uitdagingen in zijn/haar zakelijke en privéleven aan te gaan.
Mentoren bieden een breed en extern perspectief, vrij van politiek en eigenbelang.
De voordelen zijn talrijk en hebben een enorme impact en invloed op het professionele en persoonlijke leven van de mentees.

Persoonlijke verdieping krijg je door grondig te reflecteren, waarbij de mentees zodanig worden gestimuleerd en gemotiveerd om het beste uit zichtzelf te halen.
Mentoren voeren respectvolle dialogen over diverse visies en stimuleren kritisch denkwerk dat leidt tot heldere inzichten en bezielde besluiten.
Nieuwsgierige mentees dagen we steeds uit naar zichzelf te kijken en de eigen grenzen te verleggen.

De kern van ons mentorprogramma is: we scheppen ruimte om te experimenten, we reduceren je succesangst en we stimuleren sterk je persoonlijke ontwikkeling.

Onze mentorprogramma’s zijn ontworpen om je ontwikkeling te versnellen en je professionele ambities te bevorderen.

Het ontplooien van je maximale denkkracht en creativiteit doen we met plezier en passie!

Algemene informatie

De kosten zijn afhankelijk van de vraag, omvang en duur.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak voor een aanmeldings / intakegesprek contact op met Marguerite Uljée, telefoon 06-2485 0103
(tussen 17 – 18 uur of stuur ons een e-mail)