Samenvatting:                                                                                                          

Strategisch sturen op een actief retentiebeleid is een zeer effectief instrument. Eén van de vele voordelen is dat loopbaangerichte professionals een minder sterke neiging ontwikkeling om te zoeken naar een meer passende werkomgeving.
Verschillende retentietechnieken kunnen ongewenst bovengemiddeld personeelsverloop reduceren, het psychologisch contract met elk individu versterken en bijdragen aan het collectieve werkplezier en welzijn.

Slim investeren in retentie

Jonge en ambitieuze professionals (flexibel, grenzeloos en kieskeurig) die zich oriënteren als toetreder of wisselaar op de arbeidsmarkt zoeken vooral maatschappelijk geëngageerde (commerciële) bedrijven met een Young Professional Program en structurele leer-en ontwikkeltrajecten dat past bij hun huidige en toekomstige interesseprofiel.

Uit diverse gevalideerde onderzoeken blijkt dat ca. 55 % van de ondernemingen in Nederland de optie van een Young Professional Program niet biedt voor deze oriënterende doelgroepen. Het imago van organisaties zonder een dynamisch Young Professional Program en structurele re-skilling, up-skilling en deep-skilling trajecten sluit niet aan bij hun persoonlijke ambities, wensen en verwachtingen.
In de kern zoeken jonge en ambitieuze professionals een lanceerplatform met een steile leercurve, zeer gevarieerde projecten met onuitwisbare ervaringen en een inspirerend toekomstperspectief.

Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie

Investeren in geïnspireerde moderne professionals betekent ook investeren in de cultuur van duurzaam ondernemen, anticiperen op verantwoorde groei en in professionals die vernieuwende theorieën binnen de organisatie introduceren. Ambitieuze professionals zoeken naar de cultuur van de Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie, een cultuur van steeds weer bewust actualiseren van je persoonlijke (i.c.m. de gezamenlijke) doelen en progressie.

De juiste mensen in de juiste rollen krijgen is belangrijker dan ooit!

Door de demografische ontwikkeling (uitstroom van ca. 1/3 van de 50+ beroepsbevolking in Nederland) en de lage instroom van bèta, techniek en IT-professionals is er een disbalans op de arbeidsmarkt ontstaan. Vele organisaties ondervinden hierdoor structurele problemen om de kritische open posities tijdig en kwalitatief te vervullen. Langdurige onderbezetting zorgt voor hoge werkdruk, onbalans in werkplezier en welzijn, langdurig ziekteverzuim en vertrek van gekwalificeerd personeel.

Verantwoord sociaal en rendabel investeren

Werkgevers die investeren in een Young Professional Program plus structurele leer-en ontwikkeltrajecten met een helder studiekostenbeding hebben aantoonbaar minder structureel ziekteverzuim en extern personeelsverloop.
Goed werkgeverschap, redelijkheid, billijkheid en heldere trainings- en ontwikkelingsvoorwaarden zijn de belangrijkste elementen voor een sociaal studiekostenbeding waarin beide partijen nauwkeurige geformuleerde afspraken vastleggen.

Dit waardevolle HR beleidsinstrument is een significant onderdeel in het retentiebeleid van hoog renderende organisaties. De intentie tot retentie, de mate waarin een professional bij de organisatie wil blijven, is een waardevolle indicator voor de beleving en beoordeling van de arbeid en arbeidsrelatie. Actieve sturing op een positieve retentiewaarde zorgt voor een langdurige inzetbaarheid van professionals en een structurele verlaging van de integrale wervingskosten.

Onderscheidende en inspirerende organisaties weten uit ervaring dat: retentie het nieuwe recruitment is! Want een optimale retentie-en talentenmanagementstrategie zorgt voor arbeidsvreugde, harmonie, loyaliteit, continuïteit en een optimaal sociaal en financieel rendement. Regelmatig op een zorgzame en meelevende benadering het persoonlijke gesprek aangaan, peilen wat de ander nodig heeft en regelmatig reflecteren op de pijnpunten en de positieve ontwikkelingen, is de basis van elk retentiebeleid.

Richting geven en ruimte bieden zijn belangrijke waarden voor persoonlijke gesprekken maar voor waardevolle (terugkerende) ontmoetingen is tijd en aandacht de eerste prioriteit. Want ‘aandacht is de meest zeldzame en pure vorm van gulheid’.

Nieuwsgierig geworden na het lezen van dit blogartikel? Vraag ons gerust om onze kennis en ervaringen met je te delen!
Wil jij graag uitzoeken hoe bij jou verbetering te realiseren is? We beantwoorden jouw vragen graag.

Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Actief sturen op de daadwerkelijke behoeften van professionals, iedereen kan het leren!

2021 – Team Uljée Business Services